top of page

แนวทางในการปฏิบัติของสื่อดิจิทัลในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

 

Digital Owned Media

ในที่นี้หมายความถึง Website, VDO, Content บน Digital หรือ Social Platform และชิ้นงาน On-line / Digital Material ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันที่ 1-27 ตุลาคม 2560 โดยมีแนวทางให้ปรับรูปแบบการนำเสนอชิ้นงานเพื่อถวายความอาลัยดังนี้

      1. ใช้เฉดสีเทา (Grayscale) ระดับ 40% คลุมทั้ง Website, VDO, Content บน Digital หรือ Social Platform และชิ้นงาน On-line /               Digital Ad หรือ

      2. ปรับสีองค์ประกอบต่างๆ โดยแนะนำให้ใช้โทนสีขาว-เทา-ดำ แทน หรือ

      3. ใช้สีหน้าเว็บตามปกติ แต่เพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บ หรือชิ้นงาน On-line / Digital Material เพื่อถวาย              ความอาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสามารถของแต่ละรายที่สามารถจะดำเนินการได้เป็นสำคัญ

 

Digital Paid Media

 

วันที่ 1-12 ตุลาคม 2560

เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยช่วงเวลานี้สามารถทำการโฆษณาในทุกๆ ช่องทาง Online ได้ตามปกติ แต่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

 

วันที่ 13 -24 ตุลาคม 2560

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยังคงสามารถทำการการโฆษณา ได้ แต่ทั้งนี้ในส่วนของภาพและโทนสีควรลดระดับสี 40% และลักษณะเนื้อหาไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย และปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

 

วันที่ 25- 27 ตุลาคม 2560

เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านให้งดเว้นการโฆษณาในช่วงเวลานี้ แต่ทั้งนี้สามารถขึ้นข้อความแสดงความไว้อาลัยโดยให้ปรากฏชื่อของบริษัท หรือหน่วยงานแทนการใช้โลโก้บริษัท

 

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ช่วงวันออกทุกข์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28- 29 ตุลาคม 2560 โดยการโฆษณาสามารถทำได้แต่ควรไม่มีสีสันฉูดฉาดเกินสมควร และต้องคำนึงถึงลักษณะเนื้อหาไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย และปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

 

ทั้งนี้รายละเอียดที่ข้างต้นเป็นเพียงแค่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 เท่านั้น โดยวิธีปฏิบัติขอให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานและความรู้สึกของผู้ใช้งาน และส่วนรวม เป็นสำคัญ

 

ที่มา : สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ...

คุณนิชานันท์  โทร.  02-243 6779

bottom of page